تکالیف دانش آموزان

با سلام .

لطفا دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم تست های زیست کلاس یازدهم که برای شما عزیزان آماده شده است را دانلود فرمایید.

سوالات تالیفی زیست یازدهم مهندس طاهری

سوالات شیمی تالیفی کلاس یازدهم

شماره سه – فیزیک یازدهم – پارت ۱

شماره چهار – ریاضی یازدهم پارت ۱

شماره پنج – ریاضی یازدهم – تابع

شماره شش – فیزیک یازدهم – پارت دو

ترکیب توابع – کلاس ریاضی

شماره هفت – مثلثات یازدهم

شماره هشت – پروژه ریاضی مبحث معادله و نامعادله ، ترکیب توابع ، دامنه

شماره نه – زیست دهم – فصل ۱

شماره ده – زیست دهم – فصل ۲

شماره یازده – زیست دهم – فصل ۳

شماره دوازده – زیست دهم – فصل ۴

شماره سیزده – زیست دهم – فصل ۵

شماره چهارده – زیست دهم – فصل ۶

شماره پانزده – زیست دهم – فصل ۷

شماره شانزده – زیست دوم فصل ۱

شماره هفده – زیست دوم فصل ۲

شماره هجده – زیست دوم فصل ۳

شماره نوزده – زیست دوم فصل ۴

شماره بیست – زیست دوم فصل ۵

شماره بیست و یک – زیست دوم فصل۶

شماره بیست و دو – زیست دوم فصل ۷

شماره بیست و سه -زیست دوم فصل۸

شماره بیست و چهار – پروژه تابع – کامل

شماره بیست و پنج – تابع و معادله درجه ۲ یازدهم

شماره بیست و شش – تست احتمال

موفق باشید.