اولین های فصل 3 زیست پیش دانشگاهی

1+

 • اولین جاندار روی زمین ⇐ پروکاریوت بی هوازی و هتروتروف
 • اولین جاندار پرسلولی ⇐ بین ۱ تا ۶۰۰ میلیون سال پیش
 • اولین فتواتوتروف(فتوسنتر کننده) ⇐ پروکاریوت بی هوازی و اتوتروف (سیانوباکتری)
 • اولین جاندار ساکن خشکی ⇐ نوعی پروکاریوت 
 • اولین جاندار پر سلولی ساکن خشکی ⇐ جلبک ها و قارچ ها (گلسنگ ها)
 • اولین جانور بالدار ⇐ حشرات دارای دو جفت بال 
 • اولین مهره داران ⇐ ماهی ها 
 • اولین مهره داران ساکن خشکی ⇐ دوزیستان
 • اولین مهره داری که در خشکی تخم گذاری کرد ⇐ خزندگان
 • اولین همیاری بین گیاهان و قارچ ها ⇐ گلسنگ ها (بانی تشکیل جنگل های بزرگ)
 • اولین انقراض گروهی ⇐ ۴۴۰ میلیون سال پیش (انقراض ناگهانی ۸۵% از جانداران روی زمین)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *