بررسی نیروی کشش نخ بین دو جرم روی سطح شیبدار

0

سلام به همه کنکوریها

فرض کنید روی سطح شیبداری دو جرم که با نخ (یا سیم و زنجیر) به هم متصل اند قرار دارد. نیروی کشش نخ به صورت زیر است:

الف) اگر ضریب اصطکاک بین سطح شیبدار و هر دو جرم برابر صفر باشد کشش نخ صفر است.

ب) اگر ضریب اصطکاک بین سطح شیبدار و هر دو جرم با هم برابر باشد کشش نخ صفر است.

ج) اگر ضریب اصطکاک بین سطح شیبدار و جرم بالایی کمتر از ضریب اصطکاک جرم پایینی باشد کشش نخ صفر است. دلیل: جرم بالایی به دلیل اصطکاک کمتر سریعتر از جرم پایینی حرکت میکند پس نخ شل میشود و کشش آن صفر است.

د) اگر ضریب اصطکاک بین سطح شیبدار و جرم بالایی بیشتراز ضریب اصطکاک جرم پایینی باشد کشش نخ صفر نیست. دلیل: جرم پایینی به دلیل اصطکاک کمتر سریعتر از از جرم بالایی حرکت میکند پس نخ کشیده میشود و نیروی کشش نخ داریم.

برای سقوط دو جرم در هوا یا خلا که با نخ(یا سیم و زنجیر) به هم متصل شده اند نیز کشش نخ مثل بالا بررسی میشود. با این تفاوت که در هوا به جای ضریب اصطکاک ضریب مقاومت هوا داریم.

برای شرکت در کلاس های خصوصی فیزیک در شیراز با شماره ۰۹۱۷۴۴۵۷۱۴۴ تماس بگیرید.

موفق باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *