اخبار سایت و کنکور

دانلود دفترچه های کنکور ۹۹

دانلود دفترچه های کنکور سراسری ۹۹ برای همه رشته ها

معرفی رشته بینایی سنجی

معرفی رشته بینایی سنجی

معرفی رشته بینایی سنجی توسط صادق طاهری مشاور برگزیده انتخاب رشته کشوری

معرفی رشته مهندسی پزشکی

معرفی رشته مهندسی پزشکی

معرفی رشته مهندسی پزشکی انتخاب رشته توسط صادق طاهری مشاور برجسته انتخاب رشته ایران

روش های مدیریت زمان در آزمون دادن

روش مدیریت زمان در آزمون

راه حل برای نمدیریت زمان در آزمون دادن

معرفی رشته شنوایی شناسی

معرفی رشته شنوایی شناسی

معرفی رشته شنوایی شناسی انتخاب رشته کنکور توسط صادق طاهری

مشاوره انتخاب رشته

انتخاب رشته در شیراز توسط صادق طاهری

انتخاب رشتع دانشگاه در شیراز توسط صادق طاهری مشاور برجسته شیراز

مراکز مجاز انتخاب رشته در شیراز

انتخاب رشته در شیراز

مرکز تخصصی انتخاب رشته کنکور ۹۹ در شیراز توسط صادق طاهری

دانلود تست جامع شیمی کنکور

دانلود ده آزمون جامع شیمی کنکور

دانلود رایگان تست شیمی کنکور- جامع – توسط صادق طاهری بهترین مشاور کنکور شیراز

صادق طاهری - مدرس فیزیک کنکور

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم – الکتریسیته ساکن – توسط صادق طاهری

فیلم آموزش فیزیک یازدهم – الکتریسیته ساکن، قانون کولن

فیلم آموزشی فیزیک دهم - ویژگی های مواد - فشار - توسط صادق طاهری استاد فیزیک شیراز

فیلم آموزشی از فصل ویژگی های ماده – فیزیک پایه – توسط صادق طاهری

فیلم آموزشی فیزیک دهم – ویژگی های مواد – فشار – توسط صادق طاهری استاد فیزیک شیراز