کنکوری های تمام رشته ها بخوانند- دانلود تست ریدینگ و کلوز تست

گروه مشاوره کنکور تی ان تی قدیمی ترین و معتبرترین گروه مشاوره کنکور در استان فارس و شهر شیراز می باشد. سرپرست این گروه مهندس صادق طاهری مشاور خوش نام کنکور و انتخاب رشته میباشد. یکی از نقاط تمایز گروه کنکور تی ان تی تهیه منابع مفید و کاربردی برای درس های مختلف می باشد. .