انتخاب رشته رایگان

آخرین اخبار انتخاب رشته – مهندس صادق طاهری

با سلام . به ایام انتخاب رشته کنکور ۹۷ نزدیک می شویم . آگاهی از آخرین تغییرات دفترچه و قوانین و همچنین مطلع بودن از تغییر ظرفیت رشته های دانشگاهی ، رشته محل هلی جدید ، رشته های خاص و بورسیه و استفاده از آن ها میتواند هر چه بیشتر به شما در کسب نتیجه.