دانش آموزان مهندس طاهری

روش مطالعه زیست شناسی رتبه ۶۵۹ کنکور سراسری ۹۷ یکی از دانش آموزان مهندس طاهری

مریم جوکار؛ رتبه ۶۵۹ منطقه یک در کنکور سراسری ۹۷ شاید خیلی از شماها فکر کنید که درس زیست درسی کاملا حفظی است و برای کنکور کافی است که زیست را مشابه دوران مدرسه فقط حفظ کنید و تمام…. اما باید بدانید؛ مهم تر از حفظ کردن عمیق خواندن و ترکیبی خواندن است. و خواندن.