داننلود زیست دهم سوال

امتحان زیست دهم فصل ۱ تا ۵

سلام ، بالاخره ابهامات در مورد کنکور ۹۸ و سهمیه های آن پایان یافت و مشخص شد که درصد ویژه ای برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم وجود ندارد و همه داوطلبان تنها بر اساس نمره نهایی ( تراز ) پذیرش خواهند شد . با توجه به این موضوع که امسال نخستین سالی است.