رشته انسانی

بهترین روش برای افزایش کیفیت مطالعه در زیست چیست؟

آشنایی با زیست شناسی زیست شناسی یکی از علوم هفت گانه است که به بررسی رفتارها و ویژگی های جانداران  و  تعامل جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. زیست شناسی یکی از مهم ترین دروس رشته تجربی می باشد که در کنکور سراسری ۵۰ سوال با ضریب ۱۲ دارد، همچنین این درس در امتحان.