آیا خلاصه نویسی درس زیست شناسی مفید است؟

1+  آیا خلاصه ­نویسی زیست مفید است؟ در کل و برای سایر دروس خلاصه­ نویسی مطالب دو فایده اصلی دارد.

ادامه

جا کلیدی داروین !!!! فصل 4 پیش دانشگاهی

1+در فصل ۴ پیش دانشگاهی و بساری از فصل های دیگر زیست کلماتی وجود دارد که به علت شباهت ساختاری

ادامه

اولین های فصل 3 زیست پیش دانشگاهی

1+ اولین جاندار روی زمین ⇐ پروکاریوت بی هوازی و هتروتروف اولین جاندار پرسلولی ⇐ بین ۱ تا ۶۰۰ میلیون سال پیش

ادامه

ترتیب و زمان پیدایش موجودات زنده روی کره ی زمین

9+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند: دوستان عزیز هر درس هر چه که میخواهد باشد قسمت هایی دارد

ادامه