مشاوره

چند نکته درباره درس زبان انگلیسی

برای پاسخ دادن به اکثر سوالهای این درس در کنکور شما به دانستن معنی لغات نیاز دارید ( حتی بخش گرامر) و اگر پایه زبان شما معمولی است و دایره لغات محدودی دارید هر روز چند دقیقه را به یادگیری لغات اختصاص دهید. انجام این کار ساده و راحت می تواند تاثیر مثبت زیادی روی.

برنامه ریزی و مشاوره کنکوری باید چگونه باشد؟

دیدگاه: ۱.دانستن اهمیت هر مبحث و شمار تست ها و میزان دشواری هر یک. ۲.دانستن مدت زمان مطالعه مورد نیاز برای هر مبحث. ۳.شناخت منابع. ۴.آگاهی از روش های مطالعه علمی و کارآمد. ۵.دانستن این که پرسش هر بخش در کجای دفترچه کنکور می آید. تعیین هدف برای انجام هر کاری باید هدف داشت و.