کنکور تجربی

چند نکته درباره درس زبان انگلیسی

برای پاسخ دادن به اکثر سوالهای این درس در کنکور شما به دانستن معنی لغات نیاز دارید ( حتی بخش گرامر) و اگر پایه زبان شما معمولی است و دایره لغات محدودی دارید هر روز چند دقیقه را به یادگیری لغات اختصاص دهید. انجام این کار ساده و راحت می تواند تاثیر مثبت زیادی روی.